Rovsing Business Academy vinder statsudbud

De kommende år skal Rovsing Business Academy uddanne statens medarbejdere, så de bliver kompetente til at deltage i og stå i spidsen for både store og små projekter, bl.a. komplekse IT-projekter. Det står klart, efter RBA er blandt vinderne af Moderniseringsstyrelsens udbud om projektledelseskurser.

På den baggrund har Rovsing Business Academy udviklet en række kurser, der er skræddersyet til medarbejdere i staten og vi glæder os til opgaverne, siger direktør i Rovsing Business Academy Annette Eriksen.

Kurserne inddrager alsidige metoder, der gør kursisterne i stand til at deltage i og anvende projektledelse i praksis i deres egen organisation. Kursisterne vil blandt andet lære at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at drive projekter i en politisk styret organisation. Undervisningen vil veksle mellem teori, cases og gruppearbejde, og vi vil arbejde med eksempler fra kursisternes hverdag”, siger direktør Annette Eriksen.

 

60 mio. over fire år
Kurserne tager afsæt i den fællesstatslige IT-projektmodel og inddrager viden fra projektledelsesmodeller som f.eks. PRINCE2®. Målgruppen er medarbejdere i en lang række statslige institutioner, eksempelvis ministerier og styrelser og selvejende institutioner som universiteter og folkehøjskoler.

Rammekontrakten for projektledelseskurser i staten har en værdi på op til 60 mio. kroner over fire år fordelt på tre leverandører, hvoraf Rovsing Business Academy er den ene.

 

Mere information:
Rovsing Business Academy har udviklet fire forskellige kurser målrettet medarbejdere i staten:

  • Et kursus målrettet projektdeltagere
  • Et kursus i generel projektledelse til kommende projektledere
  • Et kursus i den fællesstatslige it-projektmodel
  • Et kursus til projektejere og deltagere i styregrupper

Kurserne udbydes både som åbne kurser, hos Rovsing, for medarbejdere i staten og som forløb efter aftale hos de statslige institutioner.

 

Vil du vide mere?

Så skriv til os på kontakt@rba.dk.