Når vi præsenteres for forandringer, reagerer vi forskelligt… eller gør vi?

Mennesker er naturligvis forskellige, men der findes særlige reaktionsmønstre, og ved at være bevidst om disse, vil vi have lettere ved at få succes med vores forandringer.

Når vi benytter Elisabeth Kübler-Ross’ forskning i planlægning af forandringer, bliver vi i stand til at forebygge en række problematikker for individet i processen. Selvfølgelig reagerer vi forskelligt på forandringer. Hvordan vi reagerer, afhænger nemlig af mange faktorer:

  • I hvor høj grad vi bliver påvirket af forandringen, og således i hvor høj grad man som forandringsleder er i stand til at se forandringen i interessenternes og interessentgruppernes perspektiv. Dette kan være afgørende for at forstå påvirkningen.
  • Tiltroen til og erfaringen med dem som præsenterer forandringen. Det vil sige, at dem som håndterer og står som afsender på kommunikationen kender modtageren og har en fornemmelse af, hvordan budskabet modtages.
  • Om forandringen falder sammen med andre forandringer, såvel private som arbejdsrelaterede. Forandringer kan fremstå svære eller lettere alt efter, hvad din nuværende situation er. Dermed kan forståelse for og kendskab til dine medarbejdere være en afgørende faktor.
  • I hvor høj grad man selv kan påvirke forandringen og processen omkring den. Mulighed for medarbejderinvolvering og feedback kan være med til at påvirke og udvikle forandringen.

The Change Curve, som illustreret her, er en personlig rejse gennem forandring, og som forandringsleder kan man ikke forvente, at alle påvirkede vil gennemgå det samme forløb. Vores personlighed, livserfaring, situation samt timingen for forandringen kan alt sammen have betydning for, hvordan vi reagerer og hvor hurtigt. 

Gratis introduktion til Change Management

Se kursuskalender her