Rovsing Business Academy viderefører DNCC og IAA uddannelserne

Rovsing Business Academy styrker sit udbud af internationalt akkrediterede kurser og uddannelser og kan nu tilbyde de anerkendte IAA uddannelser inden for marketing, kommunikation og ledelse.

Med virkning fra ultimo januar har Rovsing Business Academy købt virksomheden DNCC, som driver IAA’s (International Advertising Associations) uddannelsesprogrammer i Danmark. DNCC’s hidtidige ejer Donald Nekman fortsætter som rektor for uddannelserne, der videreføres og udbygges med baggrund i de nye ressourcer og muligheder, der ligger i Rovsing Business Academys samlede ekspertise i efteruddannelser.

Adm. direktør Annette Eriksen fra Rovsing Business Academy udtaler:

”IAA uddannelserne er den helt rigtige udbygning af vores kurser og uddannelser. Vi koncentrerer os om at udbyde anerkendte metoder og uddannelser, og vores primære fokus er at hjælpe virksomheder og medarbejdere med at anvende metoderne i praksis. Vi har allerede tilbud inden for bl.a. projektledelse, forandringsledelse og kommunikation, og vil nu kunne kombinere disse med uddannelsesforløb inden for marketing, PR og salg. IAA uddannelserne har været på det danske marked i næsten 30 år – og udgør en væsentlig efteruddannelsesmulighed ikke alene for marketingfolk, men for ledere i al almindelighed”.

Opmærksomhed på toplinjen

Ledelse og effektivitetsforøgelse er fortsat nøgleord for organisationer og virksomheder, men der skal i de kommende år også stigende opmærksomhed på toplinjen – og her kommer IAA uddannelserne ind som en væsentlig uddannelsesmulighed.

Samarbejdet med Rovsing Business Academy åbner døren for en række nye tilbud i IAA regi, fortæller Donald Nekman. ”Marketingfunktionen ændrer sig kraftigt i disse år – blandt andet som følge af digitaliseringen og de sociale mediers rolle. Der skal sættes ind på mange fronter i marketing, og projektstyring er centralt. Via samarbejdet med Rovsing Business Academy vil vi kunne tilbyde uddannelser på disse områder – specielt målrettet og tilpasset de udfordringer og problemstillinger, der er på marketingfeltet”, siger Donald Nekman.

Præsidenten for IAA Denmark Chapter Mikkel Christian Larsen ser også det ny samarbejde som et stærkt skridt fremad i det nye marketingparadigme. ”Kravene til marketingmedarbejderes kompetencer er i dag ganske andre end for blot få år siden. Hvad der virkede i går, kan meget vel være forældet i morgen, ligesom flere og flere screener markedsføring og annoncering fra, teknisk som mentalt. Bliver man ikke løbende opdateret, kan man hurtigt blive overhalet af nye og mere effektive kompetencer og discipliner Det gælder for såvel virksomheden som dens medarbejdere. Livslang læring er derfor vigtigere end nogensinde, og her er professionel akkrediteret uddannelse en vigtig vej til at være på forkant”, siger Mikkel Christian Larsen.

Fakta

IAA Uddannelserne omfatter for øjeblikket fire uddannelsesforløb. Alle uddannelser omfatter ca. 100 konfrontationstimer samt workshops og eksamen. Uddannelserne henvender sig til marketingfolk gennem hele karrieren:
IAA Diploma Markedskommunikation giver effektivitet og metodik gennem praktiske værktøjer til at sikre udvikling af en stærk marketingstrategi og en optimal taktik – så der opnås høj Return on Investment

IAA Digital Diploma har fokus på strategi og planlægning af business planer og kommunikation i den digitale virkelighed, hvor der skal arbejdes med nye begreber som big data, convenience, experience, content management etc.

IAA Marketing Management er uddannelsen, der gør den erfarne marketingmedarbejder eller specialist til den gode leder – og som sikrer, at planer og strategier rent faktisk kan fungere i organisationen internt og i kommunikationen eksternt.

IAA Master Executive Premium er den internationalt fokuserede uddannelse, hvor lederne kan få den brush-up og de inspirationsmæssige provokationer, der holder niveauet oppe og genererer fremtidsrettede muligheder for virksomheden. Uddannelsen indebærer unikke inside besøg i trendsættende virksomheder i London og Amsterdam.

Læs mere om uddannelserne